Předávací protokol je důležitý dokument, který je součástí nájemní smlouvy. Měl by obsahovat identifikační údaje pronajímatele a nájemníka, adresu předávané nemovitosti. Doporučuji si také poznamenat vzájemně do protokolu telefon a e-mail pro případ, že budete řešit v budoucnu vzniklé požadavky či závady. Pokud

Stáhněte si zdarma můj katalog

Naleznete v něm nabídku mých služeb a inspiraci z realizovaných projektů.